Tweede Wereldoorlog

Zie:

geluidsopnamen > toespraken voor toespraak dr. A.E. Cohen in de Abdijkerk van Aduard op 4 mei 1985.

geluidsopnamen > interviews voor Dora de Groot – Severrien over hongervluchtelingen en onderduikers.

kranten > WO2 voor de lotgevallen van de families Cohen en Van Dam.

films > WO2 over de Andries en Jacob van Damlaan en de bevrijdingsfeesten.