films klooster algemeen

Het archeologisch onderzoek. Een korte impressie van het archeologisch onderzoek dat in de oorlogsjaren plaatsvond in Aduard. Te zien zijn de funderingen van de voormalige kloosterkerk. De film is genomen ter hoogte van de Kloosterstraat, iets ten zuiden van de kruising met de Schoolstraat. De film is van het GAVA. 1941

 

De onderaardse gangen. In 1973 werden bij de vervanging van de oude riolering in de hoofdstraat verscheidene kleinere en grote gangen aangesneden, die deel uitmaakten van het middeleeuwse rioleringsstelsel van het klooster. Ger Jager, de zoon van kapper Jager, maakte toen deze film.

 

De heilige Emanuel. In oktober 1998 bezochten de monniken van het Trappistenklooster Sion bij Diepenveen de abdijkerk van Aduard. In een gezamenlijke vesper met de inwoners van Aduard droegen zij de stoffelijke resten over van de heilige Emanuel, een Italiaanse bisschop die aan het eind van de 13e eeuw naar Aduard kwam vanuit Rome en hier stierf. Tijdens de opgravingen van het klooster in de oorlogsjaren stuitte de archeoloog A.E. van Giffen op de stenen graf van Emanuel. Wat nog van restte van hem is later overgebracht naar Sion. Dit is een fragment uit het nieuwsbulletin van RTL4.

 

Monnikenpad. In 1999 deed Suzan Folkerts onderzoek naar monnikenpaden van het Aduarder klooster. De Rijksuniversiteit Groningen maakte daar een film van voor het programma Adamsappel.

 

Kloosterdwalen. In 2006 maakte dhr. Visser uit Zuidhorn een compilatie van foto’s van Cistercienzer abdijen die hij bezocht had. Het is een wandeling door het centrum van een Cistercienzer klooster met een verklaring van de functies van de verschillende gebouwen.

 

Licht over Adewerth. In 2009 werd in opdracht van de Historische Vereniging Aduard een film gemaakt over de voormalige kloosterkerk van de St. Bernardusabdij, waarvan de bouw begon in 1240 en de inwijding plaatsvond in 1263. Het was de grootste kerk die ooit in het Noord-Nederlandse en het Noordwest-Duitse kustgebied heeft gestaan. In de film staat de vraag centraal of dit gebouw een hallenkerk is geweest of een basiliek, m.a.w. zijn de zijbeuken even hoog geweest als het schip of waren die lager.