kerkelijke gebouwen

Aduard heeft in totaal 8 gebouwen gehad waarin kerkelijke diensten werden gehouden. Het klooster liet er drie bouwen. In 1595 werd de ziekenzaal ingericht als protestantse kerk, die later hervormde kerk werd genoemd en het gebouw ‘abdijkerk’. Daarna volgde de rooms-katholieke schuilkerk aan de Hofstraat. In 1850 werd de eerste gereformeerde kerk gebouwd aan de Burg. Seinenstraat, die een opvolger kreeg in 1913. Na de tweede wereldoorlog kreeg de gereformeerd vrijgemaakte kerk een gebedsruimte aan de Kloosterstraat. De gereformeerd synodale kerk en de hervormde kerk zijn samengegaan in een nieuwe PKN-gemeente.(Voor Abdijkerk zie hoofdpagina ‘klooster > ziekenzaal’.)

Kerk 1

In 1192 namen de monniken een kapel in gebruik die stond bij de Noorderpoort.

 

Kerk 2

Aan het begin van de 13e eeuw besluit abt Albertus een grotere kapel te bouwen voor de groeiende kloostergemeenschap.

 

Kerk 3

In 1240 wordt begonnen met de bouw van de grootste kerk in het kustgebied van Nederland en noordwest Duitsland. De inwijding geschiedt in 1263. Dit godshuis, met een lengte van bijna 100 meter, werd grotendeels gebouwd naar voorbeeld van de Franse abdijkerk van Royaumont.

 

Kerk 4

In 1594 werd de ziekenzaal van het klooster ingericht als kerk voor de gereformeerde eredienst. In de eerste kwart van de 18e eeuw verbouwde Evert Joost Lewe I de ziekenzaal tot kerk. In de 20e eeuw werd de kerk weer teruggerestaureerd naar ziekenzaal.

 

Kerk 5

Na de Reductie, toen de uitoefening van het katholieke geloof werd verboden, ontstonden er schuilkerken waar katholieken die niet gereformeerd wilden worden, bijeenkwamen. Eerst gebeurde dat in boerderijen, later in zogenaamde schuilkerken, waar het houden van diensten inmiddels werd gedoogd. In Aduard stond een katholieke schuilkerk aan de Hofstraat. In 1844 verhuisde de kerk naar Zuidhorn. De kerk staat er nog als woonhuis (nr. 15).

 

Kerk 6

In 1850 splitste een groepering zich af van de gereformeerde kerk onder leiding van ds. De Cock uit Ulrum. In 1850 bouwde men een kerk aan de hoofdstraat op de plek waar 35 jaar eerder het Huis te Aduard was afgebroken.

 

Kerk 7

In 1913 werd de kerk van 1850 afgebroken. Deze nieuwe kerk, Rehoboth, kreeg in 1940 een uitbreiding aan de noord- en zuidkant.

 

Kerk 8

In de oorlogsjaren vond er een afsplitsing plaats in de gereformeerde kerk, die de Vrijmaking wordt genoemd. Aan de Kloosterstraat bouwde aannemer P. Nieuman voor de gereformeerd vrijgemaakten een nieuwe kerk. In 1980 werd deze uitgebreid door Wiert en Job Nieuman. Aan het begin van de 21e eeuw werden kerk en pastorie samengevoegd en werd het geheel aanzienlijk vergroot. Dit is nu de Ontmoetingskerk.