cafe’s

Toen de monniken nog maar net hun hielen gelicht hadden in 1580, waren er blijkbaar al voldoende burgers achter gebleven in het klooster om een herberg te beginnen. In het verslag van Egbert Alting van die tijd staat dat op vrijdag 25 mei 1584 de staten van Stad en Lande de waard en waardin in Aduard sommeren om geen langdurig verblijf te geven aan gasten en naar behoren accijns te betalen. Waar die localiteit was, is niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk in een van de gastenverblijven aan de Noorderpoort. In 1599 betaalt de provincie Johan Grijff, herbergier en timmerman te Aduard, arbeidsloon en materialen voor reparatie van de toren in Aduard. Of het hier gaat om dezelfde herberg is niet bekend.

Het oudste cafe is niet herberg Onder de Linden. Dit was een kloosterboerderij of misschien een smederij die ten tijde van het klooster tegenover de Noorderpoort stond. In de administratie van Evert Joost Lewe van Aduard staat dat het pand (waarschijnlijk rond 1720) verbouwd is tot herberg:  ‘het huis daer Pieter Crijns weduwe in gewoont heeft en er een herberg van heeft gemaekt.’ Pieter Crijns was de eerste herbergier van Onder de Linden.

De archieven vermelden nog een andere kastelein in Aduard, namelijk Aries Claassen. In 1723 wordt verhuurd aan ‘Arijs Claassen en Trijntje Hindriks een 3de part huys en Schure zijnde ’t Regthuys met een klein hofje met de 3de part.’ Het ‘hiemhuys’ wordt verhuurd aan juffrouw Lewe. Dit ‘Regthuys’ is de plaats waar recht gesproken werd en notariële zaken werden afgedaan in opdracht van de dorpsheren van Aduard, respectievelijk de families Coenders, Clant en Lewe. Zij hadden een advocaat aangesteld die dat allemaal regelde. Dit pand is wat nu de ‘Zuiderpoort’ wordt genoemd en in de tweede helft van de 20e eeuw diende als bakkerswinkel en praktijkruimte voor dokter Busser. Vanaf ca. 1795, toen Aduard een gemeentebestuur kreeg, zetelde hier de gemeente Aduard. In 1902 is ernaast een nieuw gemeentehuis gebouwd. Dit gebouw is Aduard oudste herberg.

Cafe Hamstra, later Steenhuisen, Van der Horn, Boonstra en dokter Busser. Nu de ‘Zuiderpoort’. Het oudste cafe van Aduard.

Het pand heeft twee voorkamers, gescheiden door een gang. In de rechterkamer was de jagtweide, de kroeg, in de linker zat voor aan de weg de secretarie en daarachter de kamer van de burgemeester. In het achterhuis op de eerste verdieping was er een soort feestzaal voor huwelijksvoltrekkingen, die later is verlengd. 

Links cafe Steenhuisen, voorheen Hamstra. Het meisje bij het fietsenrek is Reina Steenhuisen.