films scholen

Openbare Lagere School aan de Burg. Seinenstraat, nu de Spar.

Openbare Kleuterschool aan de Kloosterstraat.

Christelijke Lagere School, 1967, klas 5 en 6 met hoofdmeester Boersma.

Christelijke Lagere School, 1967, klas 4 met meester Hilberdink.

Christelijke Lagere School, 1967, klas 2 met juf Lont.

Christelijke Lagere School, 1967, klas 1 met juf Wolters (Douma).

Christelijke Lagere School, 1967, speelkwartier

Chr. Kleuterschool ‘de Kleuterhof’ aan de Rijskampstraat met juf Van der Velde.