films klooster 3D

HET ST. BERNARDUSKLOOSTER – Een reis door Aduard in de Middeleeuwen

Toen de monniken in 1192 naar Aduard kwamen, konden ze hun intrek nemen in twee gebouwen. Het kloosterterrein was in z’n prille vorm al uitgezet en het dagelijks ritme van de getijdengebeden, afgewisseld met werk en slaap, kon beginnen. Dat was een voorwaarde. De abtenkroniek van Aduard vertelt dat er al een slaapzaal en een kapel waren opgericht bij de Noorderpoort. Die poort lag aan de Wagenwech, de belangrijkste verkeersverbinding tussen Groningen en Friesland, die liep via Dorkwerd, Steentil, Aduarder Voorwerk, Aduard en Zuidhorn naar Leeuwarden.

Het poortgebouw was misschien wel een van de belangrijkste onderdelen van het kloostercomplex, want Benedictus zei in zijn Regel hierover het volgende: 

1. Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: “Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen”. 2. Aan ieder wordt de eer bewezen die men hem verschuldigd is, maar heel in het bijzonder aan de geloofsgenoten en aan de vreemdelingen. 3. Zodra dus een gast wordt gemeld, gaan de overste en de broeders hem tegemoet met de meest liefdevolle voorkomendheid.

Bij de poort werd een monnik aangesteld als portier, die volgens Benedictus een wijs man moest zijn, want op hem rustte een grote verantwoordelijkheid. De poort moest dag en nacht bemand zijn, zodat gasten altijd iemand konden aanspreken. De portier had er daarom ook zijn eigen kamer.