films bruggen en kanalen

Steentil. In 2009 werden er bij de restauratie van de brug Steentil over het Aduarderdiep restanten gevonden van een oudere voorganger. Na het wegpompen van het water kwamen paalfunderingen tevoorschijn en grote hoeveelheden kloostermoppen. C14-datering van een van de palen geeft aan dat de brug eind 13e eeuw gebouwd moet zijn en dat vanzelfsprekend het Aduarderdiep dus ook omstreeks die tijd moet zijn gegraven. Hieronder twee films gemaakt door Fred den Haring namens de Historische Vereniging Aduard. De eerste gaat over de C14-datering en de tweede over de restauratie van de brug zelf.

Rondweg Aduard 2018. Een wandeling over de nieuwe rondweg over het Van Starkenborghkanaal naar de nieuwe brug over het Aduarderdiep.