begraafplaatsen

De eerste Aduarders waren mensen die zich vlak na 1580 op het kloosterterrein vestigden. De vele lege gebouwen zullen een grote aantrekkingskracht hebben gehad op lieden die al handel zagen in het ontmantelen van het klooster. Er woonde toen zelfs al een kastelein. Zij begroeven hun doden op de begraafplaats van het klooster, dat om het koor – de oostkant – van de grote abdijkerk lag. Ook na de sloop van dit immense gebouw bleef dat zo.

Pas in 1714 kwam daarin verandering. Toen vroeg Evert Joost Lewe, de borgheer van Aduard, de provincie toestemming om dit oude kerkhof in eigendom over te nemen. Het lag namelijk redelijk dicht bij zijn woning en in de as van zijn tuin. Hij kon nooit met zijn koets rechtuit naar de huidige Evert Harm Woltersweg rijden, maar moest om het kerkhof heen. Hij gebruikte de huidige Schoolstraat, ging de Vijverweg in om ergens in midden naar links over zijn vijvers naar de poort te rijden.

 

 

 

Het ‘pastoriekampje’ met op de achtergrond de pastorie. 2002

De provincie stemde toe, mits hij een nieuwe begraafplaats aanlegde op de plek het ‘pastoriekampje’ genoemd, ‘makende dat ieder huisgezin in Aduard daarop hebbende ten minste zulk een getal van graven als zij op het oude hebben gehad’. Voorts moest hij het oude kerkhof met bomen beplanten en 25 jaar lang ongemoeid laten. Deze nieuw aangelegde begraafplaats is de hoge bult waarop de oudste graven liggen. 

Vanaf 1714 zijn Aduarders dus begraven op het ‘pastoriekampje’. De oude begraafplaats ligt gedeeltelijk onder de Kloosterstraat en de Vijverweg.

De fotoserie omvat alle graven op deze bult van Evert Joost Lewe.

1994.