Thuis

Nieuwjaarswens van Aliena Jans Kooij te Aduard in 1858 aan haar grootmoeder.

Nieuw Jaars

Wensch

Aan mijn lieve

Grootmoeder

 

U wil ik mijn wenschen wijden,

Grote Moeder! die ik teer bemin:

Lees dan hier in korte woorden,

Mijn oprechten kinderzin:

Voorspoed, deugd en hooge jaren,

Vreugd, gezondheid en nog meer

Schenke u de goede hemel;

Dat niet wenschlijks u ontbeer,

Mist ge uw man, mijn waarde vader;

Troost u in dit eenzaam lot;

Dat de deugd u nooit begeve,

Dan vindt gij hem weer bij God.

 

Aliena Jans Kooij

Dit zij de wensch van uwe lieve kleine Dochter.

 

Aduard, den 1 Januarij 1858

 

Suikerzakjes uit de jaren 50 en 60.

De Kleima-bibliotheek was de eerste bieb van Aduard. Wethouder Kleima organiseerde dat in de tweede helft van de 19e eeuw. Onderstaand boek was één van de 42 van de leeslijst

‘Eene maand leestijd. Begonnen den 7 juli 1879.’

Leeslijst boeken 1 t/m 8 en 30 t/m 42.

Links leeslijst boeken 9 t/m 29 en rechts de ledenlijst 1 t/m 8 en 28 t/m 42. Nr. 7 is J. Kleima zelf.

Ledenlijst 9 t/m 27

Inspectie riolering klooster op 27 augustus 2020. Voor de film van 1973: films klooster algemeen Voor informatie over het rioleringsstelsel van het klooster: historie (pdf): Watermanagement op het kloosterterrein.

 

Kampioensfoto 1e elftal SV Aduard in 1977. Vlnr, boven: H. Carsouw, J. Jeltema, W. van der Net, A. Helbig, P. Boonstra, T. van der Veen, H. van der Velde, P. Hiemstra, H. Alt. Vlnr, beneden: J. Wegter, B. van der Veen, daarboven D. Boersma, P. Rozema, H. Drent, J. Woldring, H. Woldring, G. Lieffering, E. Biemold.

Bezoek koningin Juliana aan de gemeente Aduard in 1977. Links dr. Busser, rechts burgemeester Goeman Borgesius. Achter het glas van het arkeneel staat kapper Jager.

Promotiefolder Gemeente Aduard.

 

Aduard 1975, Rijskampstraat, Langelaan en Wessel Gansfortstraat. Voor meer zie pagina Aduard 1975

 

Postblad van 22 december 1890 van dhr. J. Wedeven, hoofd van de chr. lagere school in Aduard (1883-1903), over kerstboekjes.

Aduard, 7 januari 2021

Jakob Loer 

aduardinbeeld@gmail.com